پیامبر(ص): نزدیکترین شما به من در روز قیامت، کسانی هستند که در دنیا بیشتر از دیگران بر من صلوات فرستند.

صوت جلسات
فیلم جلسات
صوت جلسات

مکان:

قم، خیابان 19 دی، کوچه 27(7 متری باجک)، کوی حیات‌بخش، فرعی دوم